top of page

Leieforespørsel

Forespørsler om utleie av lokalet sendes på mail til kronbar.bergen@hvl.no.

Mailen må inneholde ønsket dato, samt noen alternative datoer hvis førstevalget ikke er ledig. Vi vil også vite om du leier på vegne av en organisasjon, en bedrift eller deg selv og hvem som er kontaktperson. 

Vi trenger også å vite litt om arrangementet. Hvor mange tror dere kommer på arrangementet? Skal dere ha mat fra et separat cateringfirma? Skal det være innslag på scenen? Skriv helst en god beskrivelse av hva dere planlegger å gjøre, slik at vi kan forberede best mulig.

Brukervilkår

Dersom avbestilling finner sted tidligst 14 dager før leiedato faktureres leietaker for avtalt leiepris av lokalet ekskludert vakthold. Ved avbestilling tidligst 3 dager før leiedato faktureres leietaker for avtalt leiepris av lokaler samt bemanning.

 

Leietaker står økonomisk ansvarlig for tap og/eller skade på alt eiendom, inventar og utstyr som ikke utelukkende håndteres av Kronbars personell under arrangementet.

 

Din leiedato er ikke gjeldende før utleieansvarlig og leietaker har skrevet en kontrakt som skal undertegnes senest 14 dager før utleien finner sted.

Henvendelser via Facebook/Messenger vil ikke bli besvart.

Vi leier ikke ut til bryllup eller andre formelle feiringer.

Vi leier i utgangspunktet ikke ut lokalet i eksamenstider/ferier.

Henvendelser via Facebook/Messenger vil ikke bli besvart. Spørsmål bes rettes til kronbar.bergen@hvl.no.

bottom of page